Vi har kompetanse innen bygg- og entrepriserett. Rettsforholdet mellom aktørene reguleres vanligvis gjennom standardiserte kontraktsbestemmelser. Det kan eksempelvis være spørsmål knyttet til endringsarbeid, forsinkelse, overtagelse eller sluttoppgjør. Vi kan bistå ved juridiske spørsmål i alle faser av et kontraktsarbeid.