Prisene på advokattjenestene vil variere ut fra saksområde, erfaring med fagfeltet hos advokaten og sakens kompleksitet. Vi har følgende som utgangspunkt ved prisfastsettingen:

Arbeid  Kroner mva. Totalt NOK
Advokat 1 500 375 1 875
Advokatfullmektig 1 200 300 1 500
 Assistent/sekretær 700 175 875
Ektepakt pr. time 1 500 375 1 875
Testament pr. time 1 500 375 1 875
Samboeravtale, fastpris 4 500 1 125 5 625
Oppgjør eiendom, fastpris 11 000 2 750 13 750

Det beregnes timebruk avrundet oppad for hver påbegynte 15 minutter.

Utlegg i saken vil komme i tillegg.

Timesatsen vil bli opplyst om i forbindelse med starten av oppdraget.

I mange tilfeller vil man kunne få dekt 80 % av advokatkostnadene gjennom forsikringsselskapet.

I noen tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp – hvor det offentlige dekker dine advokatkostnader. Som hovedregel må inntektene være kr 246 000 eller under, samt du må ha en formue under kr 100 000. Fri rettshjelp gjelder for spesielle sakstyper. Ta kontakt om du er i tvil.